Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.


Ја знам ту тишину

Ја знам ту тишину,

у тој тишини песма се рађа,

свој живот започиње

и све се око ње осећајношћу опија,

a срце се радошћу и сетом

у исто време наслађује.

 

Песма нам из другог света долази

и необичне поклоне доноси,

поклоне које наша душа прима

и одмах почиње да осећа

чаробност тог другог света.

 

Taда песма у души оживљава

и читав свет мења,

тако што таму светлом осветљава,

a безосећајност осећајношћу украшава,

срцу срећу враћа.

 

И тако нам песма у тишини долази

и чаробност другог света доноси...

 

Tијана Јокић

 IkaArt Studio

My paintings have found and find inspiration in various landscapes, motifs, and sometimes philosophical ideas that spring from life itself.

Light is a theme, a play of light and shadow and changes that occur in the scene.

The paintings were done in oil, acrylic and combined techniques.

                                       IkaArtStudio

 

 

Како би првилно дефинисали уметност, неопходно је првенствено да престанемо да је схватамо као средство задовољства, већ пре као стање људског живота.

                       Лав Николаевич Толстој

 

Исскуство есть высочайшее проявление могущества в человеке.

                       Толстой Лев Николаевич

 

Blessed be the nature that has arranged that what is necessary can be easily achieved, and what is difficult to achieve be unnecessary.

                                                  Epikur

Ilija IkaArt & Tijanapoetry - Gallery